3e samenwerkingsvoorbeeld

“In de tweewekelijkse gezamenlijke casuïstiek werken we samen als collega’s voor de jeugd.
Samen in de wijk!”

— Annemiek Schooten, Teammanager Vleutendorp en Leidsche Rijn Terwijde

Buurtteam Jeugd en Gezin

In het samenspel tussen het buurtteam en KOOS is steeds duidelijker hoe we complementair aan elkaar kunnen zijn en wie waar wat oppakt. De gezamenlijke kennismakingsgesprekken met de gezinnen, de procesevaluaties, casuïstiekbesprekingen, gezamenlijke trainingen en groepen zijn hierin helpend. Samen ontwikkelen we het interprofessioneel vakmanschap.

Informele zorg

Professionals van KOOS en maatjes van Handjehelpen geven samen optimaal invulling aan goede zorg voor kinderen, jongeren en hun gezin. Met elkaar maken ze het verschil en zijn ze het voorbeeld van het essentiële samenspel van formele en informele zorg.

Wat ik zo mooi vind aan onze samenwerking met KOOS Utrecht is dat zij, als innovatieve specialistische jeugdzorg, het belang inziet van de informele zorg; de inzet van maatjes. Wat hierin goed werkt zijn de ambassadeurs informele zorg die actief betrokken zijn bij de jeugdteams. Dit zorgt voor een ruimere blik en meer inzet van informele ondersteuning voor de jeugd. Samen kijken we hoe onze vrijwilligers/stagiairs ondersteuning kunnen bieden aan deze kinderen, jongeren en hun gezin in het gewone leven thuis. En samen ondervinden we het succes daarvan.

— Irene Domburg, Directeur, Handje Helpen

Bekijk ook