Thema
Het jonge kind

Uit onderzoek weten we dat de eerste 1000 dagen van een kind (-9 maanden tot 2 jaar) cruciaal zijn voor de ontwikkeling, gezondheid en welzijn gedurende het leven. Dit betekent dat wij, samen met de partners in de wijk inzetten op passende zorg, zo vroeg en zo snel mogelijk. Kinderen hebben recht op de best mogelijke start, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Kernpartneraanpak voorschoolse educatie

We nemen actief deel aan het aanjaagteam kernpartneraanpak voorschoolse educatie. Afgelopen jaar hebben KOOS en samenwerkingspartners ingezet op helder krijgen waar de (toegenomen) vraagstukken zitten en samen oplossingen bedacht om kinderen die vroegtijdig uitvallen of thuiszitten te kunnen helpen. Denk hierbij aan het tijdelijk uitbreiden van dagbehandelingsgroepen, betere samenwerking met het voorveld en ondersteuning middels coaching on the job in de kinderopvang of peuterspeelzaal. 

Participeren in wijknetwerken

Het is mooi om te zien dat er steeds meer wijknetwerken zijn rondom het jonge kind. KOOS sluit daar in al onze wijken bij aan. Zo werken we in Vleuten in een netwerk samen met verloskundigen, kraamzorg, Buurtteam, huisarts en JGZ. We trekken samen op en kunnen snel schakelen met als doel om de gehechtheid en goede start voor jonge kind stevig op de kaart te zetten. KOOS is initiatiefnemer geweest in het opzetten van het wijknetwerk 1e 1000 dagen in Leidsche Rijn. Vanuit daar is KOOS gaan aansluiten bij consulten van jeugdverpleegkundige of verloskundige om samen vroeg te signaleren tijdens zwangerschap en daarna indien nodig ondersteuning te bieden vanuit aanvullende expertise gericht op hechting en gezinssystemische kennis. In Kanaleneiland zijn we in 2021 een geboortenetwerk gestart waarin een huisarts, verloskundigen, buurtteam, JGZ, kraamzorg, gemeente en KOOS aangesloten zijn, met als doel om vroegtijdig hulpvragen te signaleren en samen optrekken.

Gezamenlijke urgentie

Door de coronamaatregelen zien we nog scherper dat er grote verschillen zijn in hoe kinderen opgroeien.  Positief aan het afgelopen jaar is dat ondanks, of misschien wel dankzij, de maatregelen de partners beter zijn gaan samenwerken met elkaar in de stad.  De urgentie heeft ervoor gezorgd dat we elkaar versneld gevonden hebben op een gezamenlijke ambitie. Het belang van een sterk pedagogisch netwerk werd eens te meer duidelijk en op die lijn gaan we in 2022 overtuigd verder. 

Bekijk ook