Thema
Wel Thuis

Met onze partners in de stad hebben we deze ambitie omarmd. In 2021 hebben we mooie stappen gezet in deze richting. De campagne van Utregs Plekkie  is een hele zichtbare. Daarnaast hebben we ingezet op het versterken en verbinden van expertise op dit vlak. We spreken veel meer dezelfde taal en het uitgangspunt van ons allen is Wel Thuis. Elke BASEcamp heeft twee of meer Wel Thuis ambassadeurs. Collega’s die mee kunnen denken wanneer een hulptraject vastloopt of uithuisplaatsing dreigt. Deze Wel Thuis ambassadeurs dragen ook bij aan leren en ontwikkelen op dit thema. Zo zijn de eerste stappen gezet in het ontwikkelen van een wijkgerichte gezinsvorm waar kinderen die (even) niet thuis kunnen zijn, toch in hun vertrouwde omgeving kunnen opgroeien. 

Dit vraagt met elkaar een lange adem en steeds weer in dialoog, omdat oplossingen hierin niet altijd voor de hand liggen. Het is makkelijker om in tijden van crisis de gebaande paden te kiezen. Elke vraag van een kind en gezin vraagt opnieuw met elkaar de verbinding en zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Hierin blijven we samen leren. 

Utrechtse kinderen groeien op in een gezin, bij voorkeur in hun eigen vertrouwde omgeving.
In het eigen gezin waar dit kan, in een andere gezinsvorm wanneer dit nodig is.

Bekijk ook